Aanvraag vrijstellingen Verpleegkundige MBO

Voor de opleiding Verpleegkundige MBO bij Zorgcampus word je toegelaten als je het diploma Verzorgende IG hebt of op korte termijn gaat behalen. Met dit diploma krijg je vrijstellingen, waardoor we een verkort traject kunnen aanbieden. De examencommissie beslist per student voor welke vrijstellingen je in aanmerking komt.

Vrijstellingen moeten met dit formulier worden aangevraagd. Deze worden toegekend als er voldoende bewijs is dat je voldoet aan de norm van het vrijgestelde onderdeel en soms ook gekoppeld aan een datum van behalen. Zoals:

  • De opleiding Verpleegkundige MBO duurt normaal 4 jaar. Omdat je al een diploma Verzorgende IG hebt behaald krijg je vrijstelling voor de eerste 2,5 jaar en is de opleidingsduur 15 maanden.
  • Voor loopbaan en burgerschap krijg je alleen vrijstelling als dit bij Zorgcampus is beoordeeld. Wij kunnen anders de kwaliteit van de opdrachten niet aantonen.
  • Keuzedeel dat je met voldoende hebt afgerond én ook een MBO Verpleegkundig keuzedeel is. (SBB site )
  • Rekenen 3F, Nederlands 3F en/of Engels A2/B1 als dit met een voldoende is afgerond.
  • Vraag voor de verpleegtechnische handelingen alleen vrijstelling aan als je hiervoor bevoegd én bekwaam bent.

Graag bewijsstukken aanleveren als je voor een onderdeel vrijstelling aanvraagt. 

1Studentgegevens
2Verpleegtechnische handelingen
3Keuzedelen
4Loopbaan en burgerschap (LB)
5Vrijstelling Centraal Examen
6Ondertekening