Wie zijn wij?

Ons onderwijs

Zorgcampus Rotterdam biedt kleinschalig en intensief onderwijs. Studenten worden door Zorgcampus intensief begeleid en getraind op werknemersvaardigheden en (beroeps)houding.

Het praktijkgedeelte wordt verzorgd door leerwerkbedrijven.  Regelmatige afstemming met leerwerkbedrijven vormt hierin een belangrijke voorwaarde. Zorgcampus zorgt voor korte lijnen. Wanneer er een vraag vanuit een leerwerkbedrijf komt, dan wordt deze meteen opgepakt en in onderling overleg in een aanvullende module gegoten.

Zorgcampus Rotterdam biedt optimale leercondities voor haar studenten en vraagt aan haar samenwerkingspartners goede werkcondities te organiseren. Zorgcampus neemt hierin als uitgangspunt het model van Action Learning (R.Revans, Manchester University). Action learning is leren door doen, gecombineerd met systematisch reflecteren.

Door middel van Blended Action Learning (klassikaal, e-learning, taak/opdracht gericht, reflecteren, werksituatie en wisselwerking), intensieve begeleiding en coaching en samenwerking met leer-werkbedrijven, doorlopen onze studenten een leerloopbaanspiraal in bovenwaartse richting. Hierdoor wordt terugval zoveel mogelijk beperkt. Zorgcampus heeft de ambitie het leren en ontwikkelen naar een hoger plan te brengen.

Ons team