Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen. Heb je een vraag, kijk dan of het antwoord hier staat.

Studenten

Zorgcampus Rotterdam is een onderwijsinstelling die Middelbaar Beroeps Onderwijs in de zorg op maat levert. Wij zijn persoonlijk betrokken, stellen onze student centraal en zijn als organisatie laagdrempelig. De vraag van de student is ons uitgangspunt voor het professioneel handelen en is de leidraad in het verlenen van goed onderwijs. Begrip voor de normen, waarden en culturele achtergrond is voor ons een vanzelfsprekendheid. Wij bieden een veilige en huiselijke omgeving waar iedereen elkaar kent.

Wij starten op verschillende momenten in het jaar. Zodra we voldoende aanmeldingen hebben wordt de startdatum definitief vastgelegd. Je kunt je wel al aanmelden en krijgt dan bericht zodra de startdatum bekend is.

Na inschrijving ontvang je een factuur. 

  • Dit is mogelijk bij de opleidingen. Wel moet je daarbij rekening houden met de volgende voorwaarden:
  • Betaling in termijnen kan alleen via het geven van een machtiging tot automatische incasso via Zorgcampus. Je vult hiervoor een machtigingsformulier in.
  • Dat betekent dat er een automatische inhouding per maand plaatsvindt op je rekening
  • Vanwege de toename van de administratieve lasten bij betaling in termijnen, vindt er een opslag op de opleidings- gelden plaats van 8,82%.
  • De inning van het eerste termijnbedrag vindt plaats, uiterlijk 14 dagen ná de eerste lesdag
  • Als je in gebreke blijft met betaling kan het vervolgen van je opleiding worden opgeschort totdat de achterstand in de betalingen is ingelopen.

Alle opleidingen van Zorgcampus zijn Crebo erkend.

Je kunt op internet zoeken naar een geschikte zorgorganisatie bij je in de buurt of vragen aan bekenden die werken in de zorg of zij een tip of advies voor je hebben. 
Via de website van SBB kun je controleren of een zorginstelling een erkend stagebedrijf is.
Daarnaast adviseren wij om de website van iedere zorginstelling goed door te nemen.
Waar staat de organisatie voor? Wat zijn de belangrijkste waarden van die organisatie?
Passen deze waarden bij mij als mens?

De vervolgstap is om daarna te bellen of een open sollicitatiebrief te schrijven waarbij je eventuele voordelen voor de werkgever opnoemt als ze jou als stagiaire aannemen. Je kunt je sollicitatiebrief en CV door Zorgcampus laten controleren.


Hoor je niets? Bel naar de zorginstelling en vraag wanneer je een reactie kan verwachten. Blijf op een positieve manier de zorginstellingen benaderen.

Heb je interesse in een opleiding of cursus van Zorgcampus, maar heb je eerst nog vragen? Of wil je eerst nader kennismaken? Dan kan je een vrijblijvend studieadviesgesprek aanvragen. Stel eerst je vragen via het contactformulier. Een medewerker van Zorgcampus zal zo spoedig mogelijk telefonisch contact opnemen en jouw  persoonlijke situatie doornemen. 

Toelating tot een opleiding binnen Zorgcampus is afhankelijk van je startkwalificatie (diploma’s) en je motivatie. Er wordt een intake gesprek gepland om te toetsen of je geschikt bent voor de verkorte opleiding. Jouw motivatie speelt hierin een grote rol.Je bent officieel ingeschreven als je het inschrijfformulier hebt ondertekend. Dan heb je nog 14 dagen bedenktijd. Na deze 14 dagen kun je niet meer kosteloos annuleren.

Het verkrijgen van vrijstellingen is afhankelijk van je behaalde diploma’s. Op basis hiervan wordt een afweging gemaakt of er vrijstelling op een onderdeel gegeven kan worden. 

Wij ondersteunen onze studenten in het regisseren van hun eigen leertraject. Hiervoor zetten we een scala aan instrumenten in. Denk daarbij aan e-coaching, instructie, feedback en toetsing, maar ook aan een digitale leeromgeving waarin je persoonlijke ontwikkelplan (POP), persoonlijk actieplan (PAP) en zelfgemaakte planningen worden ondersteund. In ontwikkelgesprekken met je leerloopbaanbegeleider stel je je leerdoelen op en bespreek je je ontwikkeling. 

Nee, we hebben even een korte zomerstop en tussen Kerst en oud en nieuw is geen les. Ook op de landelijke feestdagen is geen les. Verder gaan we gewoon door. Zorgorganisaties hebben immers ook geen schoolvakantie? Je kunt natuurlijk wel vakantieverlof aanvragen. De inhoud en opdrachten van de lessen die je hebt gemist, vraag je zelf op aan je medestudenten. Let wel op dat je niet teveel afwezig bent. We hebben een aanwezigheidsplicht van 80%.

Zorgcampus werkt volgens het e-learning principe. De licenties voor specifieke e-boeken worden dan ook ingekocht bij studieboeken uitgevers en maken onderdeel uit van de opleidingsprijs. Als je een versnelde opleiding van bijvoorbeeld een jaar volgt en door omstandigheden vraag je een verlenging van deze periode aan, dan zal deze (afhankelijk van de reden van verlenging) over het algemeen gehonoreerd worden door Zorgcampus. Wel moet je in dat geval rekening houden met de kosten van de verlenging van de licenties (studieboeken uitgevers gaan dan uit van een verlenging met weer een jaar) die je zelf moet betalen.  

Studiekosten kun je onder bepaalde voorwaarden opvoeren als aftrekpost voor de Inkomstenbelasting. Voor meer informatie, raadpleeg een belastinggids of kijk op.

Heb je een klacht over Zorgcampus of over onze producten of dienstverlening? Neem dan contact met ons op via samenzorgen@zorgcampus.nl of bel 088 881 23 33. Je klacht wordt dan direct in behandeling genomen.

Let op: Per 01-10-2023 is ons nieuwe telefoonnummer: 088-6444600

Informatie over alle opleidingen en cursussen vind je op Zorgcampus.nl en in onze brochure. Uiteraard kun je specifieke vragen stellen via het contactformulier

Je kunt je te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief. Dat doe je door onderaan de nieuwsbrief te klikken op ‘uitschrijven’.

Onderaan de website vind je de E-learning login. Via deze link kan je als student of als werkgever die medewerkers in de opleiding heeft, inloggen op elo van Zorgcampus.

Voor het doorgeven van wijzigingen stuur je een mail naar samenzorgen@zorgcampus.nl

Tijdens het volgen van een opleiding bij Zorgcampus word je begeleid door een Leerloopbaanbegeleider (LLB). De LLB zal met jou en eventueel de docent kijken naar wat voor jou het beste is. Het streven is om je wel zoveel mogelijk bij de opleiding te houden. We hebben inmiddels ruime ervaring met de spanningen die er kunnen optreden bij studenten, mede vanuit hun privé situatie.

Wil je desondanks stoppen met de opleiding dan zal er minimaal een eindgesprek volgen met Zorgcampus.  

In het geval dat je nog niet alle opleidingskosten hebt betaald, blijft je betalingsverplichting aan Zorgcampus wel bestaan. Het opleiden in kleine groepen is nu eenmaal aan strakke planningen en budgetten gebonden. 

Onderaan elke opleiding vind je de studiebelasting. Op basis hiervan kan je voor jezelf bepalen of het haalbaar is om naast je baan en je privé situatie een opleiding te volgen.  Weet dat velen het voor jou ook gedaan hebben. Ons advies is om vooraf een planning van je huidige leven te maken en dan daarbij de nodige uren voor opleiding en huiswerk in te bouwen.

Werkgevers

Personeelstekorten? Hoge opleidingskosten? Zorgcampus helpt zorginstellingen aan een zorg minder. Zorgcampus stoomt studenten in korte tijd klaar, theoretisch en praktisch, voor een erkend diploma. Zorgcampus biedt kleinschalig

(max. 15 deelnemers) en intensief onderwijs. Studenten worden door Zorgcampus intensief begeleidt en getraind op kennislacunes, werknemersvaardigheden, (beroeps)houding etc.

Het is mogelijk om bij ons lokalen te boeken. Vraag informatie aan via ons contactformulier.