een (mondelinge) verklaring waarin de kandidaat bevestigt dat hij/zij alle relevante informatie heeft ontvangen, de examenregels begrijpt en akkoord gaat met de voorwaarden van het examen.
duidelijke instructies voor de kandidaat over hoe het examen afgenomen zal worden inclusief duur v.h. examen, toegestane hulpmiddelen (indien van toepassing).
duidelijke beoordelingscriteria en normen die worden gebruikt om de prestaties van de kandidaat te beoordelen, inclusief de criteria voor het toekennen van punten of het bepalen van het eindresultaat.