Klachtenformulier over examinering

Dit formulier biedt jou de mogelijkheid om een klacht in te dienen met betrekking tot examinering(hieronder vallen: praktijkexamens, toetsen en centraal examens) bij de examencommissie. Het indienen van een klacht tegen examinering is een belangrijke stap en wordt zorgvuldig behandeld volgens de vastgestelde procedures van de examencommissie.

Het is van belang dat jet klachtenformulier over examinering volledig en nauwkeurig wordt ingevuld, waarbij de aard van de klacht en de ondersteunde argumenten duidelijk worden vermeld. Het formulier is bedoeld om jou de mogelijkheid te geven om een formele klacht in te dienen met betrekking tot een examinering(situatie) die naar jouw mening niet correct is verlopen of waarover jij bezorgdheid hebt.

De examencommissie zal jouw klacht zorgvuldig beoordelen volgens de geldende procedures van Zorgcampus. Alle klachten worden behandeld binnen de vastgestelde tijdskaders(maximaal 6 weken) zoals bepaald door Zorgcampus.

Een klacht over examinering kan alleen worden ingediend via deze link: ‘ Klacht over examinering’.

Dit formulier wordt alleen in behandeling genomen indien het volledig ingevuld is. Voorzien voornaam, achternaam, groep, naam docent en leerloopbaanbegeleider en datum. Uiteraard dien je duidelijk aan te geven waarom je een klacht indient en wat volgens jouw tijdens examinering niet correct is verlopen.

Persoonlijke Informatie

Informatie over de examinering, toets of centraal examen:

Omschrijving van de klacht

Beschrijf hier in detail waarom je ontevreden bent over de examinering. Geef specifieke voorbeelden of situaties die tot jouw klacht hebben geleid. Leg uit hoe je denkt dat de examinering niet aan de normen of verwachtingen voldeed.
Impact van de situatie: beschrijf hoe deze situatie jou heeft beïnvloed (bijv. impact op jouw cijfers, stress, etc.). Wat je als oplossing ziet: geef aan wat voor soort oplossing of uitkomst jij verwacht of zou willen.
Klik of sleep een bestand naar dit gebied om te uploaden. U kunt maximaal 10 bestanden uploaden.
Voeg eventuele relevante documenten en ondersteunende bewijsstukken toe.

Ondertekening

Jouw digitale handtekening