Zorgcampus BV hanteert de navolgende betalingsvoorwaarden.

 

Inschrijving

  • Kandidaten kunnen zich op ieder moment voor een cursus of opleiding inschrijven
  • Het verdient de voorkeur om minimaal 10 weken voor de start van een cursus of opleiding in te schrijven

 

Betaling

Cursus
• Tenminste 10 dagen voor aanvang van de cursus dient het cursusgeld betaald te zijn.
• Betalen gaat per bankbetaling vooraf

Opleiding
Betaling kan in één termijn of in 12 termijnen voor Verzorgende IG en 15 termijnen Verpleegkundige MBO. Hiervoor ontvang je bij aanvang van de opleiding een factuur. In 12 of 15 termijnen betalen kan alleen via een automatische incasso. Hiervoor vul je op de eerste lesdag een machtigingsformulier in.

 

Annuleren

Cursus:

  • Annuleren van een cursus kan alleen schriftelijk, binnen 14 dagen na je inschrijving gebeuren, tot uiterlijk 14 dagen voor de start van de cursus.
  • Indien je inschrijving voor een cursus plaatsvindt binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus of bijscholing, dan zijn er geen mogelijkheden voor annulering.
  • 14 dagen na je inschrijving is annuleren niet meer mogelijk en kan er ook geen restitutie van betaalde cursus of opleidingsgeld plaatsvinden of kwijtschelding van nog niet betaalde gelden.
  • Indien je voortijdig de cursus beëindigd zijn er geen restitutiemogelijkheden. Betaling in termijnen is alleen van toepassing op opleidingen.

Opleidingen:

Zorgcampus hanteert ingaande 1 september 2021 de herziene annuleringsregeling van de NRTO artikel 5.  Tot dan hanteren we de vorige betalingsvoorwaarden van de NRTO die aan de aankomend student zijn uitgereikt bij het intakegesprek voor de opleiding.

Betalen in termijnen van opleidingen

Bij betaling in termijnen vindt er een automatische inhouding per maand plaats op je rekening. Vanwege de toename van de administratieve lasten bij betaling in termijnen, is er een opslag op de opleidingsgelden van 8,82%. Als de termijnbetaling op de gebruikelijke datum niet geïncasseerd kan worden via je rekening, moet je dit zelf diezelfde maand nog overmaken naar Zorgcampus.

​De inning van het eerste termijnbedrag vindt plaats, uiterlijk een maand ná de eerste lesdag. Als je in gebreke blijft met betaling kan het vervolgen van je opleiding worden opgeschort totdat de achterstand in je betalingen is ingelopen. Bij niet op tijd betalen ontvang je een herinnering, dan een aanmaning en tenslotte schakelen we een incassobureau in. Laat het niet zover komen omdat de kosten voor jou dan snel oplopen.

Betaling via werkgever

Je hebt van je werkgever toestemming om de opleiding te volgen. Je werkgever betaalt (een deel van) de opleidingskosten en dat blijkt uit een handtekening op je inschrijfformulier. Je werkgever ontvangt dan de factuur voor (zijn deel van) de opleidingskosten.