Aanvraag vrijstellingen Vezorgende IG

Heb jij al een diploma Helpende Zorg en Welzijn behaald, of andere diploma van niveau 2 of hoger. Dan kan je vrijstelling aanvragen voor een aantal toetsen en examens. De examencommissie beslist per student voor welke vrijstellingen je in aanmerking komt.

Vrijstellingen moeten met dit formulier worden aangevraagd. Deze worden toegekend als er voldoende bewijs is dat je voldoet aan de norm van het vrijgestelde onderdeel en soms ook gekoppeld aan een datum van behalen. Zoals:

  • Keuzedeel dat je met voldoende hebt afgerond én ook een MBO Verpleegkundig keuzedeel is. (SBB site )
  • Rekenen 2F en/of Nederlands 2F als dit met een voldoende is afgerond.
  • Huishouden en wonen kan alleen worden aangevraagd als je een diploma Helpende Zorg en Welzijn hebt behaald.

Graag bewijsstukken aanleveren als je voor een onderdeel vrijstelling aanvraagt.