Aanvraag verlenging

Het formulier biedt jou als student de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een verlenging van je studie bij de examencommissie.

Een verlenging van de studieperiode is een uitzonderlijke gelegenheid die zorgvuldig wordt overwogen en toegekend volgens de vastgestelde procedures van de examencommissie.

 

Een verlenging van de studieperiode wordt overwogen voor studenten die om gegronde redenen meer tijd nodig hebben om aan de gestelde eisen van de opleiding te voldoen. Deze aanvraagprocedure is bedoeld om ervoor te zorgen dat jouw individuele omstandigheden worden erkend en dat passende maatregelen kunnen worden genomen ter ondersteuning van jouw studievoortgang. Het is van belang dat je jouw plan van aanpak (zie hieronder) vooraf eerst bespreekt met jouw leerloopbaanbegeleider tijdens het 4e of 5e ijkmoment tijdens je opleiding. Het is niet mogelijk om verlening opleiding aan te vragen zonder dat je dit vooraf met je leerloopbaanbegeleider hebt besproken.

 

Gelieve dit formulier volledig en nauwkeurig in te vullen, waarbij jij de gevraagde informatie verstrekt. Het is van groot belang om de redenen voor jouw verzoek duidelijk en uitgebreid toe te lichten, inclusief documentatie die uw situatie ondersteunt.

 

Houd er rekening mee dat een verlenging van de studieperiode slechts onder bepaalde omstandigheden wordt toegekend en dat alle verzoeken binnen de vastgestelde tijdskaders worden behandeld zoals bepaald door Zorgcampus. Let op ook on hold zetten van je opleiding vanwege prive omstandigheden is maximaal 6 maanden. Uitzonderingen worden niet gemaakt. Na half jaar on hold wordt je opleiding beeindigd.

 

Dit formulier wordt alleen in behandeling genomen indien het volledig ingevuld is. Voorzien voornaam, achternaam, groep, naam docent en leerloopbaanbegeleider en datum. De examencommissie zal jouw verzoek zorgvuldig beoordelen en mogelijk nog vragen om nadere informatie. Houd rekening met een reactietermijn van 6 weken vanuit de examencommissie.

Plan van aanpak voor aanvraag studieverlenging

Leg hier in detail uit waarom je een verlenging van jou opleiding aanvraagt. Vermeld specifieke omstandigheden of redenen, zoals persoonlijke situaties, studie gerelateerde uitdagingen, gezondheidsproblemen, etc.
Zo ja, dan dien je achterstand te betalen. Wanneer je dit niet doet wordt je verzoek om verlening afgewezen.

Verlenging

Klik of sleep een bestand naar dit gebied om te uploaden.
Voeg eventuele relevante documenten en ondersteunende bewijsstukken toe.

Niet nakomen van afspraken

Bij het niet nakomen van bovenstaande afspraken/ actieplan en deadlines wordt de opleiding beëindigd. Het contact met LLB’ er gaat via de mail en opdrachten dienen via classroom ingeleverd te worden.

Ondertekening

Datum van vandaag.
Jouw digitale handtekening