Extra herkansing/ examen en of toets gelegenheid

Het aanvraagformulier voor een extra herkansing is bedoeld om jou als student de mogelijkheid te bieden om een extra toets(onderdeel) of examen af te nemen. Deze extra herkansing wordt uitsluitend toegekend conform het Onderwijs en Examen Regeling (OER) van Zorgcampus. Dat betekent dat dit verzoek zorgvuldig beoordeeld zal worden door de examencommissie. Indien je gebruik mag maken van deze gelegenheid, bepaalt de examencommissie hoe en wanneer deze toets en of examen kan plaatsvinden.

Het is belangrijk om de redenen voor jouw verzoek duidelijk en gedetailleerd uiteen te zetten. Houd er rekening mee dat een extra herkansing bedoeld is als een uitzonderlijke mogelijkheid en niet automatisch wordt toegekend. 

Dit formulier wordt alleen in behandeling genomen indien het volledig ingevuld is. Vermeld je voornaam, achternaam, opleiding, groep, docent, leerloopbaanbegeleider datum en handtekening. Houd rekening met een reactietijd van 6 weken. 

Met het indienen van dit formulier ga je akkoord met de herkansingsprocedure van de examencommissie van Zorgcampus.

Persoonlijke gegevens

Zoals je bij de opleiding bekend bent.
Zoals je bij de opleiding bekend bent.
Zorg dat je juiste klas invult. Als je dit niet doet, is er een kans dat het niet in behandeling wordt genomen.

Informatie over de Examen en/of toets:

Leg uit waarom je niet in staat was om aan de oorspronkelijke toets/het examen of de reguliere herkansing deel te nemen, of waarom een extra herkansing noodzakelijk is. Indien van toepassing, vermeld specifieke omstandigheden (bijv. medische, persoonlijke, of andere uitzonderlijke omstandigheden).
Klik of sleep een bestand naar dit gebied om te uploaden. U kunt maximaal 5 bestanden uploaden.
Voeg relevante documenten toe ter ondersteuning van jouw aanvraag (bijv. medische verklaringen, bewijs van persoonlijke omstandigheden, etc.).
Beschrijf wat je hoopt te bereiken met deze aanvraag (bijv. een nieuwe datum voor de herkansing).

Ondertekening